COVID 19

 

De individuele hulpverlening (restaurant, bar, douche, kledingbeurs,...) zijn niet toegankelijk.

 

De sociale dienst is alleen toegankelijk op afspraak. Afspraken kunnen worden gemaakt per telefoon tussen 15u en 17u op 02/512 02 35 of per e-mail op xuan.nativitas@gmail.com 

 

Culturele activiteiten worden opgeschort.

 

Aangezien het restaurant gesloten is, bieden wij gratis een warme soep met een broodje, een dessert en koffie aan om mee te nemen tussen van maandag tot vrijdag 12u en 13u30. Het zal worden verdeelt bij de ingang en zal moeten geconsumeerd buiten onze gebouwen die niet toegankelijk zullen zijn.

 

Omdat de kledingbeurs niet toegankelijk is, organiseren wij, om aan de behoefte aan warme kleding tijdens deze winterperiode te voldoen, een gratis uitdeling van kleding bij "La Flûte enchantée" ( 65, Hoogstraat  1000-Brussel). De toegang is slechts één keer per maand toegestaan. Verplichte handwas en dragen van een masker.

Mannen: dinsdag van 14u tot 15u

Vrouwen en kinderen (Maximaal 1 volwassene + 1 kind) : vrijdag van 14u30 tot 15u30

 

Ook worden er eens per maand gratis voedselpakketten uitgedeeld. Voor meer informatie kunt u contact nemen met de sociale dienst tussen 15u en 17u via telefoon (02/512 02 35) of ter plaatse.

 

 

                                  ______________________________

 

Om onze actie te ondersteunen doe een donatie aan    Nativitas asbl

                                                                                 BE32 3101 3030 1402

                                                                                  BIC  BBRUBEBB

Wij zijn gemachtigd om een fiscaal attest af te geven voor schenkingen die in één of meerdere keren in de loop van een kalenderjaar worden gedaan , voor een bedrag gelijk of groter dan 40€.

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis heeft de Belgische Staat besloten de fiscale aftrekbaarheid van giften  te verhogen. In 2020 kunt u een belastingvermindering van 60% krijgen op de betaalde bedragen. In 2019 was dat nog maar 45%.

 

 

Ons Doel? Mensen helpen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of geisoleerd zijn


Nativitas vzw

onze vereniging

Nativitas is een vereniging die de doelstelling heeft mensen te helpen die in een kwetsbare situatie terechtgekomen zijn of er alleen voor staan. Voor hen staan de deuren van de "Bicoque", een dagverblijf in het hart van de Marollen altijd open.

onze rol

De vereniging tracht elke minderbedeeld zelfrespect, waardigheid en rechten terug te geven. Hiermee biedt ze de allerzwakste concrete steun in onze samenleving terwijl ze tegelijkertijd een actieve rol speelt om de sociale en culturele herintegratie van deze mensen te bevorderen.

ons team

Nativitas bestaat en functioneert dankzij een hecht team van meer dan 100 vrijwilligers die Monica Nève, voorzitter en oprichtster van de vereniging, terzijde staan.

Iedereen die het werk van ons team kan ondersteunen is van harte welkom!


onze evenementen

agenda van de maand

Al onze toekomstige evenementen zijn in de agenda voorgesteld.

verslagen

Onze recente gebeurtenissen worden gepresenteerd onder het tabblad "verslagen".

nieuw

Nieuwe juridische bijstand "Droit sans toit" elke 1ste en 3de woensdag van de maand van 12u30 tot 13u30 op afspraak.


Naar inleiding van de gezondheidscrisis heeft de Belgische Staat besloten de fiscale aftrekbaarheid van giften te verhogen. In 2020 kunt u een belastingvermindering van 60% krijgen op de betaalde bedragen. In 2019 was dat nog maar 45%.

Deze "fiscale schenking" is geldig voor schenkingen voor een bedrag gelijk aan of groter dan 40€ gedaan in één of meer stortingen in de loop van het jaar 2020.