Ons Doel? Mensen helpen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of geisoleerd zijn

Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Princes Astrid van België

Stichting van algemeen nut


Nativitas vzw

onze vereniging

Nativitas is een vereniging die de doelstelling heeft mensen te helpen die in een kwetsbare situatie terechtgekomen zijn of er alleen voor staan. Voor hen staan de deuren van de "Bicoque", een dagverblijf in het hart van de Marollen altijd open

onze rol

De vereniging tracht elke minderbedeeld zelfrespect, waardigheid en rechten terug te geven. Hiermee biedt ze de allerzwaksten concrete steun in onze samenleving terwijl ze tegelijkertijd een actieve rol speelt om de sociale en culturele herintegratie van deze mensen te bevorderen.

ons team

Nativitas bestaat en functioneert dankzij een hecht team van meer dan 100 vrijwilligers die Monica Nève, voorzitter en oprichtster van de vereniging, terzijde staan.

Iedereen die het werk van ons team kan ondersteunen is van harte welkom!

Stichting Monica nève

onze stichting

De Stichting Monica Nève, Stichting Nativitas genoemd,  is op 15 november 2011 opgericht en vervolgens op 2 februari 2012 officieel erkend als instelling van openbaar nut..

onze rol

De missie van de Stichting is de ondersteuning en begeleiding van de activiteiten van de VZW Nativitas die ten bate komen van de allerzwaksten in onze samenleving.


onze evenementen

Nativitas zal van donderdag 20 juli tot en met maandag 4 september gesloten zijn

nieuw project

"RAINING POETRY"

2017 - 2018

"Exploration du Monde"

  • 27 oktober           Taklamakan
  • 24 november       Ethnies
  • 22 december       Cuba
  • 9 februari             Népal
  • 9 maart                Hawaï
  • 27 april                îles grecques    

Begeleide bezoeken

De nieuw programma van de begeleide bezoeken van Sarah Cordier zal weldra aangekondigd zijn


Al onze evenementen

Al onze evenementen zijn in de agenda voorgesteld