Ons Doel? Mensen helpen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of geisoleerd zijn

Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Princes Astrid van België

Stichting van algemeen nut


Nativitas vzw

onze vereniging

Nativitas is een vereniging die de doelstelling heeft mensen te helpen die in een kwetsbare situatie terechtgekomen zijn of er alleen voor staan. Voor hen staan de deuren van de "Bicoque", een dagverblijf in het hart van de Marollen altijd open.

onze rol

De vereniging tracht elke minderbedeeld zelfrespect, waardigheid en rechten terug te geven. Hiermee biedt ze de allerzwakste concrete steun in onze samenleving terwijl ze tegelijkertijd een actieve rol speelt om de sociale en culturele herintegratie van deze mensen te bevorderen.

ons team

Nativitas bestaat en functioneert dankzij een hecht team van meer dan 100 vrijwilligers die Monica Nève, voorzitter en oprichtster van de vereniging, terzijde staan.

Iedereen die het werk van ons team kan ondersteunen is van harte welkom!

Stichting Monica nève

onze stichting

De Stichting Monica Nève, Stichting Nativitas genoemd, is op 15 november 2011 opgericht en vervolgens op 2 februari 2012 officieel erkend als instelling van openbaar nut..

onze rol

De missie van de Stichting is de steun en begeleiding van de activiteiten van de VZW Nativitas die ten bate komen van de allerzwaksten in onze samenleving.

Sluiting in augustus

Nativitas zal van woensdag 1ste augustus tot en met maandag 3 september gesloten zijn.


onze evenementen

agenda van de maand

Al onze toekomstige evenementen zijn in de agenda voorgesteld.

zomervakantie

Nativitas zal van zaterdag 27 juli tot en met maandag 2 september gesloten zijn.