sociale en juridische diensten

De sociale en juridische diensten bieden een actieve begeleiding aan degene die dit nodig hebben.

sociale raadpleging

Bij de sociale dienst krijgt degene die in moeilijkheden is een actieve en individuele begeleiding.

Raadpleginguren: 

 • maandag van 14u tot 16u
 • woensdag van 9u30 tot 11u30
 • donderdag van 9u30 tot 11u30

juridische raadpleging

 • Burgerrecht: dinsdag van 12u45 tot 13u45
 • "Droit sans Toit" verzorgt een gratis permanentie elke 1donderdag van 12u15 tot 13u45. Inschrijving bij de sociale dienst.

tijdelijke huisvesting

De tijdelijke huisvesting die Nativitas biedt is dringend nodig voor mensen die in een moeilijke situatie verkeren en met sociale herintegratie bezig zijn.

 • Het principe:  er wordt hen een kamer met een kleine keuken met een ijskast en soms een privé-douche, ter beschikking gesteld voor een période van vier maanden wat hen de tijd biedt om aan hun herintegratie te werken
 • Wij vragen hen om een kleine bijdrage in de kosten.
 • Wij vragen de bewoners eveneens een externe sociale referent aan te wijzen en de overeenkomst, waarin de rechten en verplichtingen van beide partijen bepaald worden, en die tussen henzelf en Nativitas is afgesloten, te respecteren. 

bijzondere diensten

 • Toegang tot voedselpakketten: de sociale dienst bekijkt de aanvragen van wijkbewoners op basis van hun inkomsten luidens de sociale raadpleging
 • Toegang tot de kledingbeurs: de sociale dienst geeft mensen zonder inkomsten een toegangskaart voor gratis kleding tijdens de sociale raadpleging
 • Verdeling van "Artikel 27" kaartjes: dinsdag van 9u30 tot 11u30 
 • Inschrijving voor taallessen en culturele activiteiten, per telefoon of via xuan.nativitas@gmail.com
 • Toegang tot de sociale kruidenier "Les Capucines" tijdens de sociale raadpleging

publieke schrijvers

 • op afspraak via de sociale dienst