COVID 19

De sociale dienst is toegankelijk  tussen 15u en 17u of op afspraak gemaakt per telefoon op 02/512 02 35 of per e-mail op xuan.nativitas@gmail.com.

Vanaf woensdag 28 april zal "Droits sans toit" elke 2de en 4de woensdag van de maand van 12u30 tot 13u30      

  een juridische dienst aanbieden uitsluitend op afspraak.

sociale en juridische diensten

De sociale en juridische diensten bieden een actieve begeleiding aan degene die dit nodig hebben.

sociale raadpleging

Bij de sociale dienst krijgt degene die in moeilijkheden is een actieve en individuele begeleiding.

 • raadpleginguren: dinsdag, woensdag en donderdag van 9u30 tot 11h30

juridische raadpleging

 • Burgerrecht: maandag van 10u tot 11u30
 • Vreemdelingenrecht: enkel op afspraak
 • Vanaf woensdag 4 november 2020  zal "Droit sans Toit" elke 1ste en 3e woensdag van de maand van 12u30 tot 13u30 een gratis permanentie verzorgen

tijdelijke huisvesting

De tijdelijke huisvesting die Nativitas biedt is dringend nodig voor mensen die in een moeilijke situatie verkeren en met sociale herintegratie bezig zijn.

 • Het principe:  er wordt hen een kamer met een kleine keuken met een ijskast en soms een privé-douche, ter beschikking gesteld voor een période van vier maanden wat hen de tijd biedt om aan hun herintegratie te werken
 • Wij vragen hen om een kleine bijdrage in de kosten.
 • Wij vragen de bewoners eveneens een externe sociale referent aan te wijzen en de overeenkomst, waarin de rechten en verplichtingen van beide partijen bepaald worden, en die tussen henzelf en Nativitas is afgesloten, te respecteren. 

bijzondere diensten

 • Toegang tot voedselpakketten: de sociale dienst bekijkt de aanvragen van wijkbewoners op basis van hun inkomsten.
 • Toegang tot de kledingbeurs: de sociale dienst geeft mensen zonder inkomsten een toegangskaart voor gratis kleding.
 • Verdeling van "Artikel 27" kaartjes: dinsdag van 9u30 tot 11u30 en van 14u tot 17u
 • Inschrijving voor taallessen (Frans, Nederlands, Spaans) en culturele activiteiten, per telefoon of via xuan.nativitas@gmail.com
 • Toegang tot de sociale kruidenier "Les Capucines"

publieke schrijvers

Een publieke schrijver die een, in België en Europese Unie officieel erkend, opleiding heeft gevolgd, doet delicaat werk. Zij of hij moet kunnen luisteren, en de cliënt aanmoedigen om vrijuit te spreken, zodat zij of hij kan begrijpen wat de cliënt wil uitdrukken, en dat dan schriftelijk kunnen vastzetten met aandacht erop dat de boodschap van de cliënt zo compleet mogelijk ter gelding komt. De publieke schrijver stelt zo brieven op, begrijpt administratieve documenten en kan ze beantwoorden.

 • Maandag en donderdag van 13u30 tot 16u