Ons Doel? Mensen helpen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of geisoleerd zijn

Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Princes Astrid van België

Stichting van algemeen nut


Nativitas vzw

onze vereniging

Nativitas is een vereniging die de doelstelling heeft mensen te helpen die in een kwetsbare situatie terechtgekomen zijn of er alleen voor staan. Voor hen staan de deuren van de "Bicoque", een dagverblijf in het hart van de Marollen altijd open.

onze rol

De vereniging tracht elke minderbedeeld zelfrespect, waardigheid en rechten terug te geven. Hiermee biedt ze de allerzwakste concrete steun in onze samenleving terwijl ze tegelijkertijd een actieve rol speelt om de sociale en culturele herintegratie van deze mensen te bevorderen.

ons team

Nativitas bestaat en functioneert dankzij een hecht team van meer dan 100 vrijwilligers die Monica Nève, voorzitter en oprichtster van de vereniging, terzijde staan.

Iedereen die het werk van ons team kan ondersteunen is van harte welkom!

Stichting Monica nève

onze stichting

De Stichting Monica Nève, Stichting Nativitas genoemd, is op 15 november 2011 opgericht en vervolgens op 2 februari 2012 officieel erkend als instelling van openbaar nut..

onze rol

De missie van de Stichting is de steun en begeleiding van de activiteiten van de VZW Nativitas die ten bate komen van de allerzwaksten in onze samenleving.


onze evenementen

Maandag 18 juni om 20u

Nativitas nodigt u uit op het grote concert onder de leiding van Monica Nève en Evelyn Bohen.

In april zal Nativitas op zaterdagen 14, 21 en 28  van 10u tot 15u open zijn

2017 - 2018

"Exploration du Monde"

 • 27 oktober        Taklamakan
 • 24 november    Ethnies
 • 22 december    Cuba
 • 9 februari          Népal        
 • 9 maart             Hawaï
 • 27 april             îles grecques

Al onze toekomstige evenementen zijn in de agenda voorgesteld.

Begeleide bezoeken

Nieuw programma 2017-2018 van de begeleide bezoeken met Sarah Cordier

 • 29 september: "du Parc Royal au Petit Sablon" 
 • 24 oktober: "Légendes et mythologies" 
 • 30 november: tentoonstelling "Magrtitte en Broodthaers"
 • 15 december: Atelier "Magritte en Broodthaerts"
 • 22 januari: Stadhuis van Sint-Gillis
 • 20 februari: Hortamuseum
 • 22 maart: "art, violence et société" in het Old Masters
 • 20 april: "art, violence et société" in het Fin-de-Siècle
 • 28 mei: begraafplaats Dieweg