COVID 19

 

De individuele hulpverlening (restaurant, bar, douche, kledingbeurs,...) zijn niet toegankelijk.

 

De sociale dienst is toegankelijk tussen 15u en 17u of op afspraak gemaakt per telefoon op 02/512 02 35 of per e-mail op xuan.nativitas@gmail.com.

Vanaf woensdag 28 april 2021 zal "Droits sans toit" elke 2de en 4de woensdag van de maand van 12u30 tot 13u30 een juridische dienst aanbieden uitsluitend op afspraak.

 

Culturele activiteiten worden opgeschort met uitzondering van activiteiten in open lucht en met naleving van de actuele sanitaire maatregelen. Voor meer info zie evenementenkalender.

 

Aangezien het restaurant gesloten is, bieden wij gratis een warme soep met een broodje, een drankje, een dessert en koffie aan om mee te nemen van maandag tot vrijdag tussen 12u en 13u30. Het is verdeelt bij de ingang en zal worden geconsumeerd buiten onze gebouwen die niet toegankelijk zijn.

 

Omdat de kledingbeurs niet toegankelijk is, organiseren wij om aan de behoefte aan  kleding  te voldoen, een gratis uitdeling van kleding. . 

Voor daklozen is de toegang toegestaan op een wekelijkse basis. Voor de anderen is de toegang maandelijks.

Verplichte handwas, dragen van een masker en sociale afstand.

Mannen: dinsdag van 14u tot 15u bij "La Flute Enchantée"   ( 65, Hoogstraat )

Vrouwen en kinderen ( maximaal 1 volwassene + 1 kind) : vrijdag van 14u30 tot 15u30 bij Nativitas ( 118, Hoogstraat)

 

Ook worden er eens per maand gratis voedselpakketten uitgedeeld. Voor meer informatie kunt u contact nemen met de sociale dienst tussen 15u en 17u via telefoon (02/512 02 35) of ter plaatse.

________________________

 

Om onze actie te ondersteunen, doe een donatie aan    Nativitas asbl

                                                                                               BE32 3101 3030 1402

                                                                                               BIC  BBRUBEBB

Wij zijn gemachtigd om een fiscaal attest af te geven voor schenkingen die in één of meerdere keren in de loop van een kalenderjaar worden gedaan , voor een bedrag gelijk of groter dan 40€. 

 

Ons Doel? Mensen helpen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of geisoleerd zijn


Nativitas vzw

Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid 

Princes Astrid van België

onze vereniging

Nativitas is een vereniging die de doelstelling heeft mensen te helpen die in een kwetsbare situatie terechtgekomen zijn of er alleen voor staan. Voor hen staan de deuren van de "Bicoque", een dagverblijf in het hart van de Marollen altijd open.

onze rol

De vereniging tracht elke minderbedeeld zelfrespect, waardigheid en rechten terug te geven. Hiermee biedt ze de allerzwakste concrete steun in onze samenleving terwijl ze tegelijkertijd een actieve rol speelt om de sociale en culturele herintegratie van deze mensen te bevorderen.

ons team

Nativitas bestaat en functioneert dankzij een hecht team van meer dan 100 vrijwilligers die Monica Nève, voorzitter en oprichtster van de vereniging, terzijde staan.

Iedereen die het werk van ons team kan ondersteunen is van harte welkom!


onze evenementen

agenda van de maand

Al onze toekomstige evenementen zijn in de agenda voorgesteld.

verslagen

Onze recente gebeurtenissen worden u gepresenteerd onder het tabblad "verslagen"