geschiedenis

Op 15-jarige leeftijd werd Monica Nève verliefd op de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk, waar ze Piet Volckaert ontdekte, schilder der Marollen. Later, als deskundige voor kunstgeschiedenis en archeologie, was ze jarenlang gids in dit monument dat het oudste van Brussel is. Als catechist in een gemeentelijke school in de Hoogstraat vanaf haar achttiende, kende ze haar leerlingen goed en werd door de problemen die de gezinnen van de buurt meemaakten aangedaan. Door haar gevoeligheid voor de problemen van de bewoners van de Marollen en door haar herinneringen aan de kerstmissen van haar kindsheid, waar et altijd plaats was voor geïsoleerde mensen, wilde ze geest van het feest over het hele jaar uitbreiden. In 1975, richt Monica Nève met hulp van haar man Emmanuel en van enkele vrienden, dus de vzw Nativitas op. Het doel was om voor geïsoleerde  en kansarme mensen een gastvrije plek te schaffen.

Het project begon in het oude huis van de koster, die naast de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk lag, met een welkom, iets te eten, een garderobe,en een bezoek aan de meest behoeftige mensen.

Het huisje, "Bicoque" genoemd, werd tijdens de restauratie van de kerk vernietigd. In 1986, verhuist Nativitas dus naar nummers 116-118 van de Hoogstraat. Grotere kamers maken het mogelijk om nieuwe diensten aan te bieden, om een maaltijd aan te bieden en om iedereen te verwelkomen die op zoek is naar een plaats van vrede en vriendschap.

In 1996, werd een derde huis aan de hoek tussen de Hoogstraat en de Ons-Heerstraat opgekuist. Tegenwoordig liggen hier onze transitwoningen.

Dankzij het enthousiasme van onze gulle vrijwilligers, donoren en vrienden die het project op een of andere manier steunen, gaat Nativitas nu sinds meer dan 40 jaar te werk voor kansarme mensen van alle leeftijden, afkorsten, culturen en godsdiensten


Monica Nève
Monica Nève
Monica Nève
Monica Nève

Voor haar sociale actie in de Marollenwijk krijgt Monica Nève de onderscheiding van Commandeur in de Kroonorde van de handen van Koning Philippe in november 2016
Voor haar sociale actie in de Marollenwijk krijgt Monica Nève de onderscheiding van Commandeur in de Kroonorde van de handen van Koning Philippe in november 2016