NA DE BESLUITEN VAN DE NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD ZAL NATIVITAS TOT 8 JUNI GESLOTEN ZIJN.

 

De individuele hulpverlening (restaurant, bar, douche, kledingbeurs,...) zullen niet toegankelijk zijn.

De sociale dienst zal gesloten zijn.

Animaties en culturele activiteiten worden geannuleerd .

 

Aangezien het restaurant gesloten is, bieden wij een gratis warme soep met een broodje, een dessert en koffie aan om mee te nemen tussen 12u en 13u30. Het zal worden verdeelt bij de ingang en zal moeten geconsumeerd buiten onze gebouwen die niet toegankelijk zullen zijn.

 

Om onze actie te ondersteunen doe een donatie aan    Nativitas asbl

                                                                                              BE32 3101 3030 1402

                                                                                              BIC  BBRUBEBB

Wij zijn gemachtigd om een fiscaal attest af te geven voor schenkingen die in één of meerdere keren in de loop van een kalenderjaar worden gedaan , voor een bedrag gelijk of groter dan 40€.

 

Ons Doel? Mensen helpen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of geisoleerd zijn


Nativitas vzw

Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Princes Astrid van België

onze vereniging

Nativitas is een vereniging die de doelstelling heeft mensen te helpen die in een kwetsbare situatie terechtgekomen zijn of er alleen voor staan. Voor hen staan de deuren van de "Bicoque", een dagverblijf in het hart van de Marollen altijd open.

onze rol

De vereniging tracht elke minderbedeeld zelfrespect, waardigheid en rechten terug te geven. Hiermee biedt ze de allerzwakste concrete steun in onze samenleving terwijl ze tegelijkertijd een actieve rol speelt om de sociale en culturele herintegratie van deze mensen te bevorderen.

ons team

Nativitas bestaat en functioneert dankzij een hecht team van meer dan 100 vrijwilligers die Monica Nève, voorzitter en oprichtster van de vereniging, terzijde staan.

Iedereen die het werk van ons team kan ondersteunen is van harte welkom!


onze evenementen

agenda van de maand

Al onze toekomstige evenementen zijn in de agenda voorgesteld.

Concerten

Koningin Elisabeth Muziekkapel biedt ons concerten aan bij Nativitas op dinsdagen 22 oktober, 3 december, 4 februari en 10 maart.

duurzaam initiatief

Nieuw project: als verantwoordelijke burger van je omgeving wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan workshops ter bevordering van recycling , afvalsortering, regenwaterrecuperatie,... 


bezoek met Sarah

Nieuw programma 2019 - 2020

Theater met Sandra

Nieuw programma 2019 -2020

Pre Generale Opera

Nieuw programma 2019 - 2020