NA DE BESLUITEN VAN DE NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD IS NATIVITAS GESLOTEN 

 

De individuele hulpverlening (restaurant, bar, douche, kledingbeurs,...) zijn niet toegankelijk.

De sociale dienst is gesloten.

De culturele activiteiten worden opgeschort .

 

Aangezien het restaurant gesloten is, bieden wij een gratis warme soep met een broodje, een dessert en koffie aan om mee te nemen tussen 12u en 13u30. Het zal worden verdeelt bij de ingang en zal moeten geconsumeerd buiten onze gebouwen die niet toegankelijk zullen zijn.

Deze gratis uitdeling zal worden verzorgd tot vrijdag 24 juli.

 

De gratis uitdeling zal worden onderbroken tijdens de jaarlijkse sluiting van maandag 27 juli tot en met maandag 31 augustus. Deze periode wordt gebruikt voor het uitvoeren van noodzakelijke onderhouds- en reinigingswerkzaamheden .

 

De gezondheidssituatie zal nauwlettend worden gevolgd om de verdeling van de maaltijden, de heropening van de sociale dienst en de individuele hulpverlening, alsook de hervatting van de culturele activiteiten vanaf begin september te overwegen .

 

                                  ______________________________

 

Om onze actie te ondersteunen doe een donatie aan    Nativitas asbl

                                                                                              BE32 3101 3030 1402

                                                                                              BIC  BBRUBEBB

Wij zijn gemachtigd om een fiscaal attest af te geven voor schenkingen die in één of meerdere keren in de loop van een kalenderjaar worden gedaan , voor een bedrag gelijk of groter dan 40€.

 

Ons Doel? Mensen helpen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of geisoleerd zijn


Nativitas vzw

onze vereniging

Nativitas is een vereniging die de doelstelling heeft mensen te helpen die in een kwetsbare situatie terechtgekomen zijn of er alleen voor staan. Voor hen staan de deuren van de "Bicoque", een dagverblijf in het hart van de Marollen altijd open.

onze rol

De vereniging tracht elke minderbedeeld zelfrespect, waardigheid en rechten terug te geven. Hiermee biedt ze de allerzwakste concrete steun in onze samenleving terwijl ze tegelijkertijd een actieve rol speelt om de sociale en culturele herintegratie van deze mensen te bevorderen.

ons team

Nativitas bestaat en functioneert dankzij een hecht team van meer dan 100 vrijwilligers die Monica Nève, voorzitter en oprichtster van de vereniging, terzijde staan.

Iedereen die het werk van ons team kan ondersteunen is van harte welkom!


onze evenementen

agenda van de maand

Al onze toekomstige evenementen zijn in de agenda voorgesteld.

verslagen

Onze recente gebeurtenissen worden gepresenteerd onder het tabblad "verslagen".

Zomervakantie

Nativitas zal van maandag 27 juli tot en met 31 augustus gesloten zijn.


Naar inleiding van de gezondheidscrisis heeft de Belgische Staat besloten de fiscale aftrekbaarheid van giften te verhogen. In 2020 kunt u een belastingvermindering van 60% krijgen op de betaalde bedragen. In 2019 was dat nog maar 45%.

Deze "fiscale schenking" is geldig voor schenkingen voor een bedrag gelijk aan of groter dan 40€ gedaan in één of meer stortingen in de loop van het jaar 2020.