NA DE BESLUITEN VAN DE NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD ZAL NATIVITAS TOT 5 APRIL GESLOTEN ZIJN.

 

De individuele hulpverlening (restaurant, bar, douche, kledingbeurs,...) zullen niet toegankelijk zijn.

De sociale dienst zal gesloten zijn.

Animaties en culturele activiteiten worden geannuleerd.

 

Aangezien het restaurant gesloten is, bieden wij een gratis warme soep om mee te nemen tussen 12u en 13u30. Het zal worden verdeelt bij de ingang en zal moeten geconsumeerd buiten onze gebouwen die niet toegankelijk zijn.

Ons Doel? Mensen helpen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of geisoleerd zijn


Nativitas vzw

Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Princes Astrid van België

onze vereniging

Nativitas is een vereniging die de doelstelling heeft mensen te helpen die in een kwetsbare situatie terechtgekomen zijn of er alleen voor staan. Voor hen staan de deuren van de "Bicoque", een dagverblijf in het hart van de Marollen altijd open.

onze rol

De vereniging tracht elke minderbedeeld zelfrespect, waardigheid en rechten terug te geven. Hiermee biedt ze de allerzwakste concrete steun in onze samenleving terwijl ze tegelijkertijd een actieve rol speelt om de sociale en culturele herintegratie van deze mensen te bevorderen.

ons team

Nativitas bestaat en functioneert dankzij een hecht team van meer dan 100 vrijwilligers die Monica Nève, voorzitter en oprichtster van de vereniging, terzijde staan.

Iedereen die het werk van ons team kan ondersteunen is van harte welkom!


onze evenementen

agenda van de maand

Al onze toekomstige evenementen zijn in de agenda voorgesteld.

Concerten

Koningin Elisabeth Muziekkapel biedt ons concerten  aan bij Nativitas op dinsdagen 22 oktober, 3 december, 4 februari en 10 maart.

 

nieuw project

Nieuw project: als verantwoordelijke burger van je omgeving wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan workshops ter bevordering van recycling, afvalsortering, regenwaterrecuperatie,...


bezoek met Sarah

Nieuw programma 2019 - 2020

Theater met Sandra

Nieuw programma 2019 -2020

Pre Generale Opera

Nieuw programma 2019 - 2020